​Tittandet på TV minskade medan webb-TV ökade i augusti

Tittandet på TV minskade något i augusti jämfört med augusti förra året. Däremot ökade tittandet på webb-TV. Allsång på Skansen och Idol drog publik till TV och webb-TV. Det framgår av MMS månadsrapport för augusti.

Tittartiden på TV minskade med fem minuter till 126 minuter och dygnsräckvidden sjönk med 3 procentenheter till 58 procent.

Tittartiden på webb-TV ökade från 11 miljoner timmar augusti 2014 till 15 miljoner timmar augusti 2015, mätt i total uppspelad tid. Antalet starter i augusti uppgick till 59 miljoner jämfört med 41 miljoner i augusti förra året.

De mest sedda programmet på TV under augusti var säsongsavslutningen av Allsång på Skansen, följt av Doobidoo och 30-årsfesten med Galenskaparna och After Shave, alla sändes i SVT1.

Mest sedda webb-TV-programmet var premiären av Idol i TV4 följt av Sextemplet och Mammon i SVT.