Keymetrics

Nu blir det åldersgräns i sociala medier

Sverige kommer att få en åldersgräns för sociala medier. Det är beskedet från regeringen som nu följer EU:s förordning om dataskydd. I den här artikeln berättar juristen Sofia Gunnarsson om de nya reglerna som alla företag, föräldrar och unga måste anpassa sig efter.

Att erbjuda tjänster och rikta erbjudanden till barn och unga på internet väcker en del frågor. Kan barn ingå i avtal med tjänster som Facebook? Hur ska internetföretag som bjuder på appar och sociala medier till barn och unga följa lagen utan att tappa användare?

Sofia GunnarssonJag har vänt mig till juristen Sofia Gunnarsson från juristbyrån Sharp Cookie Advisors för att få svar på dessa frågor.

Sofia har sedan länge arbetat med globala internetföretag och lämnat juridisk rådgivning som möjliggjort att vi alla – barn och unga inkluderat – har fått tillgång till många populära tjänster som förenklar våra liv samtidigt som vårt förtroende för integritet förvaltas väl.

Läs nedan en kortare redogörelse från Sofia om vilka juridiska frågor som varje ansvarsfull app- och sociala medieföretag måste hantera idag.

Åldersgräns – hur barn sluter avtal

  • Offline – IRL. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Dessförinnan är man omyndig (barn/underårig). Barns rättshandlingsförmåga begränsas på olika satt upp till att de blir myndiga. Som absolut huvudregel får barn inte sluta avtal eller hantera sin egendom utan förmyndarens samtycke (Föräldrabalken, ”FB” kap 9:1 §). Den egendom som barn förvärvar genom eget arbete efter att de fyllt 16 år får de dock hantera utan samtycke från förmyndare (FB 9:3). Föräldrar kan dock lämna samtycke antingen i förväg el. i efterhand. Samtycket behöver inte vara uttryckt utan kan följa automatiskt genom att man ger barn pengar el. genom att man inte opponerar sig mot hur pengar spenderas. Avtal som ingåtts av barn utan föräldrars samtycke är ogiltiga och parterna ska återföra sina respektive prestationer. Vad barnen ska återföra är dock begränsat till den egendom som medfört nytta för barnet el. använts till skäligt underhåll. (FB 9:7).
  • Online. För en onlinemiljö och onlinemarknad gäller samma grundläggande regler som för fysisk miljö och fysisk marknad. Skillnaden ligger snarare i hur avtal sluts och fullgörs.

Att ladda ner en app/att köpa en app

  • En app är en form av digital tjänst som man får tillgång till genom att teckna åtkomst till tjänsten, dvs. appen består av en kontraktuell rättighet (jfr med domäner som också klassificeras som kontraktuella rättigheter, och inte – till mångas förtret – som immateriella rättigheter med därtill hörande egendomsegenskaper). Att teckna ett abonnemang utgör därmed tecknande av ett avtal.

Att köpa saker inne i appar (”köp i app”)

  • Ett köp inne i en app är också ett tecknande av en kontraktuell rättighet att använda sig av en virtuell produkt i utbyte mot pengar (egendom). Det är inte ett utbyte av lös egendom eller lösöre mot annan lös egendom eller lösöre. När ett barn köper någonting inne i en app tecknar de därmed ett avtal om användning av en virtuell produkt. Den mest centrala frågan är därmed om barn som tecknar sig för appar har det godkännande som krävs av sina förmyndare för att avtalet ska vara eller bli giltigt. Om barnen inte har tillräckligt samtycke/godkännande så är avtalet ogiltigt.

Att teckna abonnemang/skapa användarprofiler

  • Även detta är en form av avtalstecknande och därmed någonting som måste godkännas från förmyndare för det fall att en person är under 18 år.

Åldersgräns för datalagring och personuppgiftshantering

  • Idag finns inte någon åldersgräns i personuppgiftslagen för när en person kan samtycka till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för olika ändamål. Samtycke till datahantering ska lämnas av den person som datan berör.
  • Samtycket kan lämnas av av underårig, beroende på om han eller hon är kapabel att förstå innebörden av samtycket. Frågan om en person förstår innebörden av informationen ska enligt Datainspektionen bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad. Tumregeln är att barn under 15 år generellt sett inte anses ha nått en sådan mognad. Den underåriges vårdnadshavare kan behöva lämna kompletterande samtycke för att behandlingen ska vara tillåten, beroende på olika faktorer, t.ex. den underåriges ålder, uppgifternas art och ändamålet med behandlingen.

Åldersgräns kommer att införas i ny lag

  • På EU-nivå kommer det nya dataskyddsdirektivet (som träder i kraft under 2018) nu även att ställa genomgående krav på förmyndares samtycke för personer under 16 år, med möjlighet att gå ner till 13 årsgräns. EU lämnar utrymme för medlemsstaterna att själva välja vart man vill sätta åldergränsen inom spannet 16 till 13 år.

Att hävda att man har förmyndares samtycke – vad får det för verkan?

Idag hanteras samtycke till avtal ingående genom att man i de allmänna villkoren anger (garanterar) att barnet har förälders samtycke. Denna garanti har dock ingen rättslig effekt. Vad som faktiskt spelar roll är om barnet rent konkret hade sin förmyndares samtycke, alternativt om förmyndaren godkänner agerandet i efterhand (får samma effekt, dvs. att avtalet blir giltigt). Detta kontrolleras inte idag vilket medför att de avtal som berör personer mellan 13-18 riskerar att vara helt ogiltiga och att datahanteringen inte är laglig.

Detta betyder naturligtvis inte att en en sådan situation inte kan lösas i efterhand, det praktiska är att företaget omgående hanterar saken och igångsätter en process för att juridiskt korrekt inhämta nytt samtycke från de berörda personerna.

Tack Sofia! Läs mer om marknadsföring mot barn på Juridiskvagledning.se och missa inte en tidigare intervju med Sofia angående global e- handel.

Om företagen inte följer de nya reglerna kan de få dyra böter. Upp till fyra procent av den globala omsättningen, vilket kan bli rejäla summor för de stora företagen. Så det gäller att anpassa sig till den nya reglerna.

De nya reglerna klubbas i EU:s parlament under våren. Efter det tar det två år innan den nya förordningen som är tvingande för medlemsländerna blir lagstiftning.

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
AWS lockar 65.000 personer till Las Vegas