Keymetrics

Skapa intranät som skapar värde

Den 9 april publiceras en viktig bok för chefer, kommunikatörer, verksamhetsutvecklare, studenter, systemutvecklare och alla andra som vill lära sig mer om hur intranät kan skapa värde.

Författarna är några av Sveriges främsta auktoriteter på intranät – med bland annat Fredrik Wackå, Oscar Berg och Sara Redin. Jag hoppas att boken ” Intranät som skapar värde” hittar vägen till ledningsgrupper och ökar förståelsen om intranät som kommunikationsverktyg.

Intranät har alldeles för länge betraktats som ett IT projekt där den tekniska lösningen tar över syftet.

intranat-som-skapar-varde 450”Intranät som skapar värde” är en lättläst guide till bättre intranät där just kommunikationen och kunskapsutbytet mellan medarbetare lyfts fram. ”För att ett företag ska kunna bli mer lyhört, nyskapande och snabbrörligt måste det bli bra på att aktivera och stödja dessa inneboende förmågor hos medarbetarna”, citat av författaren Oscar Berg.

Guiden hjälper oss att utforska, utveckla och motivera behov av interna strategier kring ”intranätets potential  – att bli en social samlingsplats”.  Att presentera statistik och fakta kan underlätta för ledningsgrupper att ta rätt beslut så att man vill satsa på sitt intranät.

”Ett intranät ska utvecklas så att det blir det smarta, det effektiva, valet för medarbetaren”, citat av författaren Fredrik Wackå.  Allt för ofta byggs det intranät med funktioner som inte alltid stämmer överens med vad medarbetare i praktiken behöver. Ett intranät som inte effektiviserar och snabbar upp processen att hitta information kommer ratas och snabbt dö ut.

Boken understryker hur viktigt det är att jobba kontinuerligt kring intressehantering för att öka organisationens chanser att göra intranätet relevant och skapa kraftfulla stöd som engagerar användarna. ”Ta varje tillfälle i akt att träffa intranätets användare – gärna i deras normala arbetsmiljö. Man har kanske återkommande sektionsmöten, kompetensluncher, etc. där du som är intranätansvarig kan få direktkontakt med dina användare, informera och utbilda till exempel. i hur man bäst söker på intranätet”, citat av författaren Nils-Erik Gustafsson.

Aldrig tidigare har organisationer kunnat analysera lika mycket som nu. Det är alltså allt mer viktigt att inte bara ”prata omkring” intranät men att med hjälp av exempelvis, Google Analytics dra nytta av all samlad data. ”Intranätanalys är att med hjälp av insamlad data nå insikt i användarnas upplevelse av en webbplats – med avsikten att förbättra den upplevelsen”, citat av författaren Marcus Österberg. Boken guidar oss pedagogiskt mellan de olika stegen i analysprocessen.

Vi lever i ett informationssamhälle men trots det saknar flera organisationer ett logiskt och enkelt intranätsök. ”Information som publiceras (ofta till ganska stora kostnader i form av tid) men aldrig hittas, nyttjas eller återanvänds”, citat av författaren Kristian Norling. Boken guidar oss genom hela processen och ger fasta tips samt råd för du ska bygga ett intranätsök som levererar relevanta svar.

För mig som projektleder IT relaterade projekt och jobbar med strategisk onlinekommunikation är boken ”Intranät som skapar värde” en mycket viktig inspirations- och faktakälla som jag kommer att återvända till vid många tillfällen. Samlade fakta och steg för steg instruktioner motiverar och förstärker förändringsprocessen samt underlättar förståelse till varför vi borde överge gamla rutiner.

 

 

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Bing utökar möjligheterna att använda visuellt sök