Keymetrics

Instagram är den sociala kanal som engagerar mest

För många företag är Facebook en naturlig marknadsföringskanal. På bara några år har Facebook förändrat hur svenska företag arbetar med sin digitala marknadsföring och hur man kommunicerar med befintliga och potentiella kunder.

Facebook är dock inte längre ohotad gällande vilken kanal som är mest effektiv. Speciellt om man ser till vår senaste undersökning bland svenska företag och organisationer där statistiken visar tydligt att Instagram är den sociala kanal som engagerar flest. Trots att Instagram både lockar och engagerar fler följare är Facebook fortfarande den kanalen där företag är mest aktiva.

Med aktuella siffror från Smampion gällande engagemang kan vi summera hur de tre olika sociala plattformarna ligger till i snitt. Detta är möjligt genom att vi varje dag med Smampion analyserar över 10 tusen aktiviteter bland svenska företag och organisationer samt deras närvaro i sociala medier.

Smampion har över 6.000 Facebooksidor, 2.000 Instagramsidor och 1.000 twittersidor i sitt index och med detta underlag undersöker vi hur väl de sociala medierna fungerar när det kommer till att skapa engagemang, genom olika beräkningar.

Twitter: Engagemangsgraden bland följarna är endast 3 procent. Twitter är det minst populära sociala kanalen och där företag dessutom är minst aktiva. Att man är inaktiv och inte för dialog är en stor bidragande orsak till det låga engagemanget. Men det finns även företag som sticker ut från mängden och har en mycket stor engagemangsgrad.

Facebook: Engagemangsgraden bland följarna är strax under 6 procent och detta anser vi inte är ett dåligt värde. Facebook är den sociala kanal som är störst bland svenska företag och organisationer med ett snitt om 10.200 följare per sida. Här finns alltså underlag till att nå den största räckvidden.

Instagram: Engagemangsgraden bland följarna är hela 27 procent. Alltså nästan en tredjedel av sidans följare bli engagerade. Just nu är Instagram dessutom det snabbast växande sociala kanalen. En sida har i snitt 1.800 följare vilket gör den till det minsta underlaget för räckvidden. Med ett högt engagemang bland följarna, jämfört med twitter, är räckvidden sannolikt större på Instagram än Twitter trotts snittet för antalet följare.

Engagemangsgraden varierar beroende på bransch och storlek på sidan. Siffrorna ovan är tagna som ett genomsnitt för en månad, alla typer av branscher och storlekar.

Att bedöma från statistiken bör svenska företag överväga att finnas med på Instagram, om det passar in i deras strategi för den digitala marknadsföringen.

@carl_joel

Denna artikel är skriven av Carl Joel Määttä @carl_joel

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!

RELATERADE NYHEER
Apple, Google och Amazon skapar samarbete kring smarta hem